Vikhem, Staffanstorp

team:
Urban Skogmar, Claes R Janson, Håkan Forss, Sofia Wendel,
Henrik Troedson, Alberto Tenti, Karin Andersson

adress:
Vikhem

kund:
Staffanstorps Kommun

area:

år:
2010

Visionen för Vikhem är att skapa en utbyggnad av Staffanstorp som kan erbjuda en hög och långsiktig livskvalitet. Vikhem är en ny stadsdel som tillvaratar sitt läge med närhet till både stadsbebyggelse och kulturlandskap. Det nya Vikhem är en modern trädgårdsstad. Området är uppbyggt kring den mänskliga rörelsen och möten mellan människor. Bebyggelsen innehåller en variation av boendeformer som ska tilltala olika generationer. Vikhem har fått en tydlig ryggrad – ett gaturum med stadsliknande karaktär av lite högre och tätare bebyggelse.

Gå tillbaka till Projekt