Västra Hamnporten

team:

adress:
Västra Varvsgatan

kund:
Midroc, NCC Property Development

area:
ca 20 000 kvm

år:
2004

Området mellan Ribershus och det nyuppförda BO01-området har aldrig haft någon stadsmässig bebyggelse. Området är ursprungligen ett utfyllnadsområde för industriverksamhet, en funktion som numera har flyttat. Vårt uppdrag var att i dialog med Malmö stad arbeta fram ett underlag för en ny detaljplan. Målsättningen var att läka ihop Västra hamnen med den gamla staden, att koppla det nya till den redan etablerade stadsstrukturen och samtidigt ge staden en sammanhängande waterfront mot Öresund. Således genomlystes projektet av analyser och frågeställningar i alla skalor och resulterade i en ganska hårt styrande detaljplan enligt Malmö stads krav. Detaljprojekteringen av husen är för närvarande i full gång.

Gå tillbaka till Projekt