Västerbron

team:
Fredrik Metso, Ola Arnholm, Anna Pihl, Emma Karlsson-Bruhn, Rafael Palomo, Sara Schendler, Stefan Ribbing och Peo Johansson

adress:
Växjö station, Norra och Södra Järnvägsgatan

kund:
Trafikverket och Växjö kommun

area:

år:
2010-2014

“För en kraftfull gestaltning som utgör en viktig koppling i stadens rutnät. Bron knyter ihop centrum i norr över järnvägen till stadsdelen söder. En organisk skelettliknande trästruktur som rör sig över spårområdet är ett starkt tillskott till Växjös fortsatta träbyggnadssatsningar. Eleganta slanka pelare och vackra ljusa materialbehandlingar på trä och betong. Tilltalande ljusföring och välplacerade utsiktsplatser längs gångbron skapar tillsammans ett vackert intryck.” – Nils Fransson, Byggnadsnämndens ordförande

Med ombyggnaden av Växjö stationsområde frigörs outnyttjad yta. Detta möjliggör en förtätning av staden i ett attraktivt, centralt område i Växjö. Kommande exploateringar med bostäder och kontor på södra sidan av stationen samt affärskomplex och bussterminal på norra sidan av stationsområdet kräver en ny och attraktiv förbindelse för cyklister och gångtrafikanter. De nya broarna annonserar Växjö som en modern aktör i traditionen av träbyggnad.

Broarna, med hissar och trappor, är transparent utformade för att öka känslan av trygghet och överblickbarhet. Solida ramar av limträ, med dynamiskt utformade tak skapar broarnas rumsligheter och i mellanrummen erhålls utblickar mot stadslandskapen. Stationsområdet har under ombyggnaden fått nya plattformstak, med en resning som möter skalan i den kommande stadsutvecklingen.

Projektet består av två gång- och cykelbroar över Växjö stationsområde – den västra, nybyggda bron och den östra ombyggda bron. Där till förändras perrongerna med nya plattformstak. Projektet är genomfört i tätt samarbete med Växjö kommun och Trafikverkets konsulter.

Gå tillbaka till Infrastruktur