Tofsvipan

team:

adress:
Kvarngatan

kund:
Kristineberg Fastigheter AB

area:
9600 m2 BTA, 87 lgh

år:
2007

Kostnadseffektivt flerbostadshus med endast två trapphus för 87 lägenheter i centrala Eslöv. Fyra identiska huskroppar förbinds med loftgångar och bildar ett kvadratiskt kvarter. Loftgångar ses ofta som ett rent ekonomiskt grepp, men vi valde att istället se det som en tillgång för projektet. Loftgångarna löper fristående från fasaden vilket medger att ljus leds ner längs huskropparna. Vid lägenhetsentréerna har ett fasadindrag gjorts för att på så sätt skapa privata uteplatser till varje lägenhet. Genom att huskropparna ligger förskjutna skapas utblickar mot den omgivande staden och landsbygden. Gatufasaden är klädd med rött skärmtegel och ljusgrå fibercementskivor. Gårdsfasaden är vitputsad med avbrott för lärkträ vid entrébalkongerna. Penthouse-våningen innehåller lite större lägenheter och är klädd med mörkgrå fibercementskivor.

Gå tillbaka till Bostäder