Sundholmen

team:
Alexander Lenre Simittchiev, Jörgen Åkerlund, Josefin Klein, Alberto Tenti

adress:
Kv Sundholmen, Ön Limhamn

kund:
Sundprojekt, MKB

area:
24100 m2, 232 lgh

år:
2006

publicerat:
Arkitektur 8-2013

Kvarteret Sundholmen är resultatet av en vinst i en inbjuden tävling som låg till grund för gällande detaljplan. Mottot var “repetition med variation”. Förslaget innebär en uppdelning av en stor fastighet till tre kvarter. Projektets struktur bygger på en komposition av element som bildar varierade rumssammanhang. Kvarteren bildar en urban stadsmiljö med tydliga privata och publika rum i varierade skalor likt strukturen i gamla Limhamn, en rik miljö både i upplevelse och skala. Området erbjuder havsnära boende där, i princip, samtliga lägenheter har havsutblickar. Gårdsgatorna mellan husen ger utblickar mot hamnbassängen. Förslaget är uppbyggt med hög grad av prefabricering med en stomme av sandwichelement och prefabbadrum..

Gå tillbaka till Bostäder