Station Rydebäck

team:

adress:
Rydebäck Pågatågstation

kund:
Helsingborg Stad

area:

år:
2000

publicerat:
Arkitektur 3-2002

utmärkelser:
Skönhetspriset 2000, Helsingborgs stad
Nominerat till Årets Byggen 2001

När nya Västkustbanan byggdes i slutet av 90-talet hamnade Station Rydebäck en bit utanför den befintliga bebyggelsen. Uppgiften gällde därför att ge platsen och stationen en dignitet som tydligt visade att här ligger en station, utan hjälp av en traditionell stationsbyggnad. Istället är det två stora svävande tak som tillsammans med en raffinerad gång- och cykelbro ger stationen karaktär. Kvällstid är taken belysta underifrån. För att undvika hissar på en obemannad station löses tillgängligheten mellan bron och plattformarna dels med trappor, dels via stora spiralformade ramper. Den konstnärliga utsmyckningen, Solens vindar av Olle Bonnier, snurrar som en brinnande fackla och förstärker rörelsemönstret i de runda ramperna.

Gå tillbaka till Infrastruktur