Station Hyllie

arkitekter:
Claes R. Janson, Ola Arnholm, Carl Kylberg, Anna-Karin Joelsson,
Jörgen Åkerlund

adress:
Hyllie

kund:
CTP genom Tyréns

area:
15 000 m2 BTA

år:
2010

publicerat:
Arkitektur 8-2010
ArchDaily, 4 september 2011
DeZeen Magazine, 30 september 2011

Station Hyllie är en viktig plats i Malmö. Det är den första stationen man möter när man kommer med tåget från Kastrup och är därmed Malmös port mot Köpenhamn. Stationen har fått sin utformning för att markera platsens dignitet. Den runda formen är neutral till de många olika riktningar som finns i området och den är samtidigt en blinkning till det intilliggande vattentornet. Den nya Arenan har fortsatt blinkandet, vilket har skapat en spännande treklang i Hyllie. Stationen är ingen traditionell stationsbyggnad; vi har jobbat med andra element. Det stora runda taket, 45 m i diameter, är belyst underifrån och svävar likt ett UFO över stationens entré. Taket är perforerat av 52 runda lanterniner som släpper igenom dagsljus ända ned till plattformarna och eliminerar känslan av en underjordisk station. Dagsljus och siktlinjer har varit viktiga parametrar för att skapa en trygg miljö. Stationen är en regional- och lokaltågsstation med fyra spår och två plattformar. För belysningskonceptet svarar Bartenbach LichtLabor, Innsbruck. Den konstnärliga utsmyckningen är gjord av Kristina Matusch, Malmö.

Gå tillbaka till Infrastruktur