Skyttelbron

arkitekter:
Rafael Palomo, Claes R. Janson, Karin Andersson, Mikael Dankull,
Alberto Tenti

adress:
Lund

kund:
Lunds kommun / Trafikverket

area:

år:
2012

utmärkelser:
Plåt 14

WAF

publiceingar:
Dezeen

Archdaily

Metro fick i uppdrag av Lunds kommun och Trafikverket att rita en ny cykel-/och gångbro norr om Lunds Centralstationen. Den nya bron ligger i anslutning till Lunds nya stadshus och förstärka kopplingen mellan det nya området Sockerbruket och Lunds centrum.

Metros förslag bygger på 3 bärande idéer:

+ ENKEL OCH ELEGANT GESTALTNING AV BROÖVERBYGGNADEN SOM FRAMHÄVS MED TAK-/OCH FASADBEKLÄDNAD AV ZINK.

+ FÖRSTÄRKA UPPLEVELSEN AV RÖRELSE MED HJÄLP AV FÄRGAT GLAS.

+ STARK KOPPLING TILL PLATTFORMARNA MED KARAKTÄRSFULLA OCH SKULPTURALA TRAPPOR.

Gå tillbaka till Infrastruktur