Sjömannen

team:

adress:
Västra Varvsgatan

kund:
Midroc

area:
ca 3000 m2 BTA, 31 lgh

år:
2007

Efter vårt uppdrag med detaljplanen för området har arbetet gått vidare med en projektering av en del av kvarteret Sjömannen. Husen har Öresund och Ribersborg som granne och ligger i kanten av en ny grön park. Bostadsrätterna är av varierande storlek och de flesta har tack vare husens smala form och vinklade utbredning dagsljus från tre – ibland fyra – väderstreck. Husen byggs med infärgade betongelement, formgjutna i ett reliefmönster som samverkar över hela fasaden och samspelar med den ständigt närvarande grönskan.

Gå tillbaka till Bostäder