Runstyckets skola

team:

adress:
LV4, Husie, Malmö

kund:
Stadsfastigheter Malmö

area:
2 500 m2 BTA

år:
2003-2006

Runstyckets skola utgör entrén till det “nya” LV 4-området och består av en om- och tillbyggnad av en tidigare kasernbyggnad. Strukturen bygger på att klassrummen är organiserade kring två torg som länkas samman med en förbindelsegång med gemensamma utrymmen. Högstadiet (etapp 2) är organiserat med klassrummen utåt medan den gemensamma ytan, torget, riktas inåt runt det centrala atriet. Klassrummen är storskaliga och har en industriell karaktär som möter det utvändiga landskapet. Fönsterbanden med limmade rutor i tre olika nyanser ger ett subtilt liv åt ut- och inblickar. Söderfasadens gestaltning avviker med fönsterskärmar som skydd mot solinstrålning och den intilliggande cykelbanan. Torget har en intim skala och utgör skolans mötesplats som präglas av atriets ljus.

Gå tillbaka till Projekt