Porthuset

team:
Ola Arnholm, Fredrik Ohlsson, Christina Aponno, Anna Pihl,
Håkan Markgren, Johan Thyni, Fredrik Metso

adress:
Monsungatan, Dockan, V:a Eriksberg

kund:
NCC Boende AB

area:

år:
2010-2013

Eriksbergsvarvet i Göteborg, var fram till 1970-talet ett av världens största skeppsvarv. Nu, drygt 40 år senare bebyggs kajerna kring Dockan med bostäder. Kvarteret Dockan 5 ligger längst ut mot älven på dockans västra sida, nästan under den stora bockkranen. Dockan 5 består av ett kvarter med två stora lamellhus samt ett mindre hus, kallat Porthuset, placerat på kajen längst ut mot älven.

Porthuset är format som en strikt kloss, med sidor i rött tegel och en frontfasad mot älven i ljusa fibercementskivor. De översta våningsplanen är indragna med stora terrasser mot hamnens inlopp.

Byggnaden och de enskilda lägenheternas disposition och utformning är en konsekvens av det fantastiska läget, den styrda detaljplanen, högt ställda energikrav samt ambitionen att ge byggnaden den exklusivitet och det gedigna intryck som platsen kräver.

Gå tillbaka till Bostäder