Polypeptide

team:

adress:
Limhamn

kund:
Polypeptide

area:
500 m2

år:
2007

Kemiföretaget Polypeptide ville bygga om sina lokaler till flexkontor, vilket innebär att flera anställda delar arbetsplats. Byggnaden har en stor ljusgård i mitten som verksamheten orienterar sig mot. Vi utnyttjade ljuset från den och skapade arbetsplatser med ljus från två håll. Alla platser är likvärdiga vilket är en förutsättning för ett fungerande flexkontor. Intill arbetsplatserna placerades små telefonrum och golvet kläddes med en textil ljuddämpande matta. Till det vackra ursprungliga kassettaket specialritades en armatur med inbyggd ljudabsorbent.

Gå tillbaka till Inredning