Platsbesök på Skyttelbron

länk till projektet / link to project

Igår var vi, tillsammans med Studio S på Sweco, på en kort studie-tur till både Skyttelbron och Lunds nya stadshus Kristallen. Sweco står för utformningen av torget framför byggnaden samt rampen upp till bron medans det är Metro som designat bron – det är verkligen härligt med en färgklick i den annars gråa infrastrukturmiljön!

 

Yesterday we, along with Studio S at Sweco, went on a short study tour to both Skyttelbron and Lund’s new City Hall Kristallen. Sweco is responsible for the design of the square in front of the building and the ramp up to the bridge while  Metro has designed the bridge – it’s really lovely with a splash of color in the otherwise gray infrastructure environment!

Gå tillbaka till Blogg