P-huset Erika

arkitekter:
Urban Skogmar, Rafael Palomo, Fredrik Nilsson

adress:
Östra Varvsgatan

kund:
NCC

area:
15 500 m2

år:
2009

publicerat:
Arkitektur 8-2010
ArchDaily, 19 september 2011

Kan ett P-hus utformas så att det blir ett attraktivt inslag i stadsbilden? Svar: ja! I detta projekt hade vi fördelen att ha ritat den intilliggande kontorsbyggnaden och kunde skapa en ensemble, ett radarpar. 1+1=3. Vi valde att arbeta med kontraster: Kontorshusets stabila betongväggar inbjöd till att arbeta med “lätta” material. Vita glasboxar omgärdar P-huset och bryter ner skalan på en stor monofunktionell volym. Varje väderstreck ger de fyra fasaderna olika uttryck varierande med tiden på dygnet. På dagen blänker det vita glaset, men kvällstid gör husets kulörta innertak att huset skiftar karaktär helt. I gatuplanet ligger ett gym som ger liv till gatumiljön.

Gå tillbaka till Infrastruktur