Norra Station Glashuset

team:

adress:
Norra Stationsgatan 10, Hässleholm

kund:
HIBAB, Thage Andersson Byggnads AB

area:
1060 m2 BTA

år:
2007

publicerat:
Arkitektur 8-2003

Glashuset är Norra Stations entrébyggnad och en mötesplats för områdets hyresgäster, politiker och allmänhet. Den används även till inhyrda konferenser och evenemang. Bottenvåningen rymmer publika lokaler med en bistro och Pressbyrån i anslutning till ett litet torg vid Hässleholms resecentrum. Från bistron når man en flexibel samlingssal för ca 100 personer. Glashusets uttryck av robusthet och transparens anspelar på områdets magasinskaraktär och inredningen är därför sparsmakad och till stor del samordnad med husets detaljer. Mot obehandlad betong, opaka glaspaneler, industriparkett och en obehandlad träkonstruktion kontrasterar svarta inredningsdetaljer. Akustikpaneler i tak och väggar är specialtillverkade liksom smide i trappa, takkrona och barkonsoler.

Gå tillbaka till Inredning