NCC kontorsinredning

team:
Karin Andersson, Sofie Månsson

adress:
Västra hamnen – Malmö

kund:
Ncc

area:

år:
2012

Uppdraget bestog av att utveckla NCCs befintliga lokaler genom att skapa en tydligare avdelningstillhörighet och mindre enheter i det öppna kontorslandskapet. Samtidigt fanns önskemål att de olika avdelningarna skulle bindas samman av en röd tråd för att förstärka den gemensamma identiteten.

Gå tillbaka till Inredning