MKB Fasadrenovering

team:
Alexander Simittchiev, Jörgen Åkerlund, Fredrik Nilsson

adress:
Kroksbäck, Malmö

kund:
MKB

area:

år:
2009

Vårt uppdrag var att ta fram ett renoveringskoncept för MKBs fastighetsbestånd från miljonprogrammet dvs bostäder från sent 60-tal samt tidigt 70-tal. Vi fick möjligheten att testa konceptet på fyra lägenheter och fyra trapphus i Kroksbäck som resulterade i en minibomässa. Det finns exempel på omfattande renoveringar av miljonprogramsområden som inte bevarat de tidsenliga kvaliteter som husen besitter. Vår idé var att arbeta med en varsam ombyggnad som har sin förankring i 70-talet samtidigt som det var viktigt att resultatet skulle upplevas modernt idag. Som en förlängning av den invändiga renoveringen fick vi tillfälle att även jobba med exteriör om-byggnad i och med att två 8-våningshus hade fått skador i tilläggsisolerad fasad och behövde renoveras. Vårt förslag ligger i att återställa fasaderna till ursprungligt ljust skivmaterial men med en samtida gestaltning. Ljuset kommer då att reflekteras ner till de idag ganska dunkla gårdarna.
Renoveringskoncept publicerat i ARKITEKTEN 2008-2

Gå tillbaka till Bostäder