Malmö Centralstation

arkitekter:
Claes R. Janson, Josefin Klein, Mikael Dankull, Ola Arnholm,
Sofie Månsson, Carl Kylberg, Alexander Simittchiev, Rikard Jansson,
Henrik Troedson

adress:
Malmö Centralstation

kund:
Jernhusen AB

area:
10000 m2 BTA

år:
2010 –

publicerat:
Arkitektur 8-2010
ArchDaily, 30 augusti 2011

utmärkelser:
Malmö Stads stadsbyggnadspris 2013
Nominerad till WAN Transportation Awards 2013
World Architecture Festival, Barcelona 2011
Brunel Awards vinnare, 2010

Etableringen av en ny järnvägsförbindelse under Malmös stadskärna innebär stora förändringar och förskjutningar av stadens aktiviteter. Metro Arkitekter har varit engagerade i Citytunnelprojektet sedan 1999 och genom Claes Janson sedan 1995 med vinnande förslag för Malmö Central i parallella uppdrag. Bussterminal, underjordiskt cykelgarage och p-garage ingår som deluppdrag. Citytunneln har sin dragning norr om gamla Malmö Centralstation vilket ger att den nya stationens tyngdpunkt förflyttas norrut. Det skapas en ny angöringsplats som begränsas dels av den nya ”Glashallen”, dels av det nya P-huset i öster. Glashallens moderna utformning kontrasterar den byggnadsminnesförklarade Centralstationen. Den nya stationsbyggnaden tar effektivt hand om den ökande resandeströmmen samtidigt som de äldre delarna på stationen delvis får annan användning med större fokus på service. Med den nya glasfasaden öppnas helt nya siktlinjer inom Centralstationen som exponerar den byggnadshistoriskt intressanta Banhallen på ett helt nytt sätt.

Den före detta vänthallen Centralhallen har fått en ny funktion och nytt innehåll. Här möts man nu av ”gondoler” och kiosker fyllda med matförsäljning, servering och handel. Med inspiration från de ursprungliga kioskerna som fanns placerade i hallen har gondolerna utformtas i trä med detaljer i bl a zinkplåt och natursten. De två hallarna, Glashallen och Centralhallen skiljer sig markant åt både i sitt innehåll och i sin karaktär. Denna uppdelning blir inte bara tydlig i de nya funktionerna, utan det speglas även i materialval och inredning. Modernt möter historiskt. Snabbt och effektivt kontra långsamt och omhändertagande.

Malmö Centralstation avslutas i söder med den ”Kungalängan” som är det senaste tillskottet i stationens utveckling. Här finns den Kungliga väntsalen placerad. Det var Kung Oscar II som 1876 fick en egen väntsal på Malmö Centralstation. Kungalängan avslutas värdigt i öster med den gamla tegelbyggnaden Pergolan. Hela byggnaden ska omvandlas och förädlas från kontorslokaler till attraktiva handelslokaler i bottenvåningen med nya stora glaspartier mot söder och nya entréer från Banhallen. Pergolan öppnas upp och återfår på så sätt sin ursprungliga pergolaliknande känsla. På plan två och tre renoveras och moderniseras de befintliga kontorslokalerna. Som krona på verket får hela byggnaden en ny ljus färgsättning som tar fram dess ursprungliga karaktär och stil.

Det övergripande målet på Malmö Centralstation har varit att integrera den nya stationen med den befintliga och att därigenom skapa en slagkraftig och tydlig helhet, en ny Centralstation. Stationen har under 150 år ändrats, byggts om och byggts till. Man kan se det som en serie väl definierade årsringar. Med Glashallen, Centralhallen och Kungalängan läggs ytterligare en årsring till.

Gå tillbaka till Infrastruktur