Linero Centrum

team:

adress:
Linero, Lund

kund:
Lunds Kommunala Fastighets AB

area:

år:
2008

Förtätning samt om- och tillbyggnad av miljonprogramscentrum.

Gå tillbaka till Bostäder