Levene skola

team:
Ola Arnholm, Sandra Johansson, Anna Pihl, Emma Karlsson-Bruhn

adress:
Storgatan 50, Levene

kund:
NCC Boende AB

area:
3250 m2 BTA

år:
2010-2012

I Levene, som ligger i nordöstra delen av Vara kommun, finns en grundskola för elever F-6. Huvudbyggnaden, en hög byggnad från 20-talet är byggd i rött tegel, liksom de tillhörande paviljongerna från 1939.

Metro Arkitekter fick uppdraget att sammanföra skolans tre befintliga byggnader med en mellandel, innehållande skolans ”hjärta” bibliotek och demonstrationssal för t ex hemkunskap och laborationer.

Förskoleverksamheten, som tidigare legat i en separat byggnad, integrerades i ett plan av huvudbyggnaden. Kök och matsal ritades också om.

I uppdraget ingick också att gestalta en ny idrottshall, för såväl skolan som för den lokala idrottsklubben.

Skolans olika delar med samlad, men daterad gestaltning, gavs en helhet genom två nya byggnadskroppar med fasadskikt av fibercementskivor, svart för den lite mindre biblioteksbyggnaden och en ljusare grå för den större gymnastikhallen. Accenter av starka kulörer livar upp byggnaderna och ger karaktär.

Från alla entréer finns dessutom förbindelsegångar som leder till det gemensamma ljustorget.

Här ligger skolans lilla scen med utrymme för mindre uppträdanden.

Idrottshallen går att dela av i två delar för mindre evenemang. Den har också en separat ingång direkt till omklädningsrummen och kan därmed användas även då skolan har stängt.

Metro Arkitekter har handlagt projektet från det inledande skedet fram till färdiga bygghandlingar. Vi har under processen försäkrat att programkrav, rumsligheter och gestaltning svarat till kommunens önskemål och krav. Samtidigt har Metro Arkitekter värnat om en lekfull arkitektur som uppmanar skolbarnen till nyfikenhet och kreativitet.

Gå tillbaka till Projekt