KV Hytten

team:

adress:
Västra Hamnen, Malmö

kund:
NCC boende, Malmö

area:
5000 m2 BTA

år:
2006

publicerat:
Arkitektur 3-2007
franska arkitekturtidskriften AMC 172-2007
DN Bostad 15/5-2009

Fastigheten var en av få obebyggda tomter som fanns kvar inom Bo01:s mässområde och vår stora utmaning blev att gestalta en helhet ur den komplexa detaljplanen. Kvarteret består av 34 bostadsrätter som möter staden genom ett svart skal. Husets inre har fått ett rikt liv tack vare den stora spännvidden av olika lägenhetsstorlekar och typer i generösa trapphus med upp till fem lägenheter per plan samt tre radhus. Gårdsrummet har fått en intim och ljus gestaltning och har blivit husets kärna – det gemensamma atriet.

 

Gå tillbaka till Bostäder