Kv Gäddan

team:
Claes R Janson, Johan Ahlquist, Johan Pitura

adress:
Malmö

kund:
Diligentia

area:
11000 m2

år:
2011

Volymstudie/ detaljplaneunderlag avseende nytt kontor och nya bostäder vid Neptunigatan, Malmö.

Området gäddorna har traditionellt haft en undanskymd plats i Malmö men som en följd av utvecklingen av västra hamnen så har det planerats en omstrukturering av området. Från lätt industri blandat med kontor till kvartersstruktur blandat med handel med högre densitet än nuläget. Området ligger inkilat mellan slottet Malmöhus/ Slottsparken och Västra hamnen. I närområdet uppförs för närvarande bland annat KKH, Malmös nya konserthus.

Metros uppdragsgivare Diligentia äger i nuläget de två östra byggnaderna i området, Gäddan 7 och 8. Man har för avsikt att riva gäddan 7 till förmån för ett nytt kvarter bestående av en kontorsdel och en bostadsdel. Bostadsdelen kommer att ha ett unikt läge i Malmö då det vetter mot vattnet i söder.  Den gamla Citadellsvägen kommer göras om till ett promenadstråk längs kanalen och trafiken förflyttas till Neptunigatan. Kontorsdelen som vetter mot Neptunigatan kommer med sin högre höjd verka som en skärm mot buller gentemot bostäderna.  Parkering löses i P-garage under byggnaderna.

Metros uppdrag för Diligentia är att ta fram ett förslag som blir underlag för en ny detaljplan för att vidare utveckla projektet till färdig byggnad.

Gå tillbaka till Bostäder