Vi brinner för det vi gör

Metro Arkitekter startades 1999 av Claes R Janson. Kontoret utvecklades initialt genom arbetet med Citytunnelstationerna i Malmö, där Metro Arkitekter ingick i ett joint venture mellan teknikkonsultföretagen Sweco och Cowi. Metro Arkitekter var ansvarig arkitekt för två av de tre Citytunnelstationerna och fick härigenom tidigt erfarenheter av att hantera komplexa uppdrag med många olika involverade parter. Idag har kontoret en stark position i Öresundsregionen med stor bredd på uppdragen. Kontoret sysselsätter ca 15 personer och våren 2008 startades Metro Göteborg som idag har ca 18 anställda. Den första april 2014 blev Metro Arkitekter uppköpta av Sweco Architects och ingår sedan dess i Sweco-koncernen.

FRAMGÅNGSFAKTORER
Metro Arkitekters styrka bygger på förmågan att driva stora, komplexa projekt i kombination med en hög servicenivå och korta beslutsvägar. Det gör oss snabbfotade och mer dynamiska än de riktigt stora arkitektkontoren samtidigt som vi har friheten att knyta till oss skräddarsydd kompetens när uppgiften så kräver. Med ett upparbetat kontaktnät av konsulter inom olika teknikområden som t ex ljusdesign, akustik, trafik och miljöteknik kan vi säkerställa kundnyttan genom alla skeden av processen, från idé till invigd byggnad.

Metro Arkitekters breda erfarenhet av projekt i alla olika skalor bygger på ett stort engagemang för gestaltning och samhällsutveckling, lokalt såväl

som globalt. Att uppfatta på vilket sätt givna förutsättningar kan transformeras till fysisk form i ett kulturellt sammanhang är en del av vår grundkompetens. Genom att tävla, föreläsa och delta i undervisningen på regionens arkitektskolor kan vi både influera och inspireras. 2009 fick vi utmärkelsen Gröna Lansen för Sveriges första Green Building i klassen nybyggnad. 2010 kvalificerade vi oss till WAF (World Architectural Festival) i Barcelona med stadsbyggnads- och stationsprojektet Knutpunkten i Helsingborg. 2011 fick vi internationell uppmärksamhet för vårt arbete med Malmö Central genom The Brunell Award i USA samt uttagna till ”World Building of the year” vid WAF 2011i Barcelona. Malmö Centralstation vann 2013 års stadsbyggnadspris i Malmö.

Vårt arbetssätt bygger på ett lagarbete där laguppställningen anpassas efter uppgiftens art och beställarens syften. Arbetet initieras och följs upp med målbildsavstämningar med beställaren för att effektivt komma framåt. Vi arbetar ofta från olika håll samtidigt, där designprocessen förenar vår kunskap och intuition om form och poesi med ett analytiskt förhållningssätt. Lyhördhet och kommunikation mellan alla involverade parter är förutsättningen för en kostnadseffektiv process och därmed störst arkitektoniskt värde för investerad krona.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé är att skapa kostnadseffektiva lösningar med god kvalitet och bestående arkitektoniska värden.