Kongahälla

team:
Ola Arnholm, Håkan Markgren, Anna Pihl, Fredrik Ohlsson, Johan Ahlquist

adress:
Kongahällavägen, Kungälv

kund:
Kungälvsbostäder

area:
8200 m² BTA

år:
2009-

Det nya Kongahälla är en unik ny stadsdel i centrala Kungälv, där stor vikt har lagts på att utforma en ”levande” gatumiljö.

Metro Arkitekter har varit engagerade av Kungälvsbostäder, att ingå i den gestaltningsgrupp som gemensamt tagit fram gestaltnings- och innehållskoncept för hela Kongahällaområdet.

I kvarteret nr 10 planerar vi för bostäder och lokaler där fokus ligger på energieffektiva lösningar och naturliga material som ska ge låga drifts- och underhållskostnader. Tredimensionell fastighetsbildning med hyresrätter och äganderätter skall ge en varierad boendestruktur.  Byggnaderna kommer att ha både gröna fasader och en spännande takträdgård, ett viktigt inslag då kvarteret ligger i gatumiljö och saknar egen trädgård. Läget, intill den nyanlagda Bäckparken, ger möjlighet till rekreation och avskildhet. Kvarteret ligger också nära handel, service, kollektivtrafik, och frisksportsanläggningar.

Lägenheterna varierar mellan 1,5-4 ROK, där flertalet av dem har utsikt i flera väderstreck. Här finns öppna och flexibla planlösningar med generösa ytor och klädkammare. Gemensamhetsutrymmen, i form av festlokaler, bastu och relaxavdelning, planeras i punkthuset och på takträdgården.

Gå tillbaka till Bostäder