Kolla Parkstads Förskola

team:
Ola Arnholm, Anna Pihl, Andrew Worsley, Emma Karlsson-Bruhn, Jeanette Gustafson-Möller, Clara Ellborg och Fredrik Metso

adress:
Kolla Parkstad, Kungsbacka

kund:
Kungsbacka Kommun

area:
1600 m2 BTA

år:
2011-2014

Förskolan i Kolla Parkstad följer det gestaltningsprogram som Kungsbacka kommun utarbetat och som ligger till grund för hela nyetableringen av stadsdelen.

Gestaltningsprogrammet föreskrev klassiska volymer men i modern, djärv tappning och byggnader som var både variationsrika och karaktärsskapande. Färgskalan skulle vara varm och jordnära. En tydlig stadsstruktur eftersträvades och förskolan skulle ha ett tvåvåningsperspektiv. Med detta som grund skapade Metro Arkitekter en byggnad med sadeltaksgavlar på både kortsida och långsida.

Det blev ett organiskt sluttande sadeltak som både hade ett tvåvåningsuttryck och samtidigt anpassade sig till barnens skala. Takets form ger en femte fasad och ansluter mjukt till väggarna i panel. Byggnaden ska ses som en hel volym med urgröpta öppningar i avvikande gul färg och med en varierad fönstersättning. Urgröpningarna bryter upp den långa volymen, samtidigt som de skapar ljusinsläpp och fondmotiv från en tvärgående huvudgata och fungerar som inlastningszoner.

Utöver gestaltningsprogrammet fanns verksamhetens önskningar. Deras organisation och arbetssätt skulle inspireras av Reggio Emilia filosofin och uppmuntra ett utforskande arbetssätt där lek och fantasi står i fokus.

Ateljén/piazzan fungerar som ett nav i huset och här ska man kunna växla mellan många olika verksamheter och aktiviteter under dagen.

Kungsbacka kommun strävar efter att bygga med miljön i fokus. På Kolla Parkstads Förskola har vi bla. klätt taket med solceller. Byggnaden i sin helhet projekterades enligt miljöcertifiering; Silver.

Gå tillbaka till Projekt