Knutpunktens nya entré

arkitekter:
Rafael Palomo, Ida Bergström, Beatrice Eckord

adress:
Helsingborg

kund:
Helsingborgs stad

area:

år:
2014

 

Förslaget Sydpunkten är mycket mer än en entré och ett cykelgarage! Vår vision är att skapa ett levande rum i staden, där arkitektur och blandade funktioner stöttar det hållbara resandet och skapar en ny urban mötesplats!

Vårt förslag består bland annat av en lätt och kostnadseffektiv limträkonstruktion, under vilken de primära funktionerna samlas. Cykelgaraget placeras norr om trapporna för att stödja det naturliga flödet mellan stad – station – universitet. Samtidigt skapas ett öppet och tryggt “väntrum”, med sittplatser, förvaringsskåp, spegel, vatten, laddningstation, utställningsområde etc.

En enkel konstruktion av kanalplast, ofärgad över väntrummet och i klara signalfärger vid cykelgaraget och trappor, skapar skydd mot regn och snö. Materialets transparens möjliggör ett optimalt utnyttjande av dagsljuset, samtidigt som det under vinterhalvåret och på natten bidrar till att lysa upp omgivningen och fungera som orienteringspunkt.

Gå tillbaka till Infrastruktur