Knutpunkten, Helsingborg

arkitekter:
Claes R. Janson, Johan Ahlquist, Urban Skogmar, Karin Andersson, Robert Janson

adress:
Helsingborg

kund:
Helsingborg Stad

area:

år:
2010

publicerat:
Arkitektur 8-2003

utmärkelser:
World Architecture Festival, Barcelona 2010

Helsingborg C / ”Knutpunkten” står inför en större om- och tillbyggnad, bl a kommer de genomgående järnvägsspåren att även söderut förläggas under jord i samband med exploateringen av området H+. Under våren 2010 bjöd Helsingborgs stad in oss till ett parallellt uppdrag.

Med förlängningen av plattformarna söderut hamnar de nya uppgångarna i ett unikt läge i anslutning till Stadsparken. Här föreslår vi en ny stationsbyggnad, utformad som ett skulpturalt och lätt tak. Stationens väggar utgörs av reflektionsfritt glas så att man från alla håll får visuell kontakt med hela parkrummet och de olika trafikmedlen.  Lättorienterat och överblickbart.

Arkitektoniskt skiljer sig stationen från kvartersstaden och hämtar i stället sin inspiration från parken. Konstruktionen kan liknas vid stiliserade träd som sträcker ut sitt bladverk över plattformarna.  Till skillnad från Knutpunkten idag, där tågen lever en undanskymd tillvaro under ett kontorskomplex,  blir stationen en egen individ likt den gamla stationen som låg på samma plats. Den nya strukturen kommer på så sätt att bli en identitetsskapande och samlande nod, inte bara för stationsområdet, utan även för Helsingborg.

Byggnadens stomme är en konstruktion av stål som på ovansidan är täckt av glas med solceller som upptar energi på dagen och kvällstid ger ifrån sig ljus, så att hela strukturen upplevs självlysande. Undersidan kläs i perforerad aluminiumplåt i olika perforeringsgrad som ger en intrikat silning av dagsljuset ner i anläggningen.

Tak och pelare får ett sammanhållet uttryck i material, men i pelarna ökar perforeringsgraden i plåten och tillåter en frodig grönska att växa upp inuti pelaren. På sikt upplevs taket som en stor svävande skiva ovanför dessa vertikala grönskande skulpturer.  I pelarna leds dagvattnet ned och infiltreras i vattenbassängen väster om stationen.

Gå tillbaka till Infrastruktur