Kasbah

team:

adress:

kund:
Tengbomgruppen

area:

år:
2006

Ett experimentprojekt som ställer frågan om det går att bygga bostäder i “obeboeliga” miljöer. Bostadsmodulen är ett introvert atriumhus. Genom att bostaden vänder sig in mot en bullerskyddad uteplats kan man bygga nära trafikleder eller järnvägar. Ett par olika lösningar tillämpas beroende på husens förhållande till väderstreck. Möjligheten finns också att ha en bokal i anslutning till bostaden vilket skapar förutsättningar för en aktiv och spännande gatumiljö i områden som är svåra eller omöjliga att bebygga med traditionella bostäder.

Gå tillbaka till Bostäder