Kaggen

team:

adress:
Östra Varvsgatan, Malmö

kund:
NCC

area:
8000 m2 BTA

år:
2007

publicerat:
Arkitektur 5-2008

Konturshuset Kaggen är gestaltat som en mötesplats snarare än en arbetsplats. Ett diagonalt atrium trappar genom hela byggnaden och bildar med sina terrasser ett interiört landskap som länkar mellan de öppna våningsplanen. Här skapas förutsättningar för spontana och planerade möten samt överblick och siktlinjer mellan de olika avdelningarna och företagen. Exteriört ger detta ett avtryck i fasaden, som ger byggnaden karaktär samt exponerar det invändiga livet. Entréfasaden utgörs av ett glasparti i olika kulörer och opacitet. Detta ger både husets inre och yttre ett liv som beror av årstid, dygnstid och väderlek. Husets övriga fasader består av betong. För att undvika prefabkänsla arbetade vi med en svävande betongfasad med förskjutna fönsterband för en lätt karaktär. Den råa betongen i kombination med hi-tech aluminiumpartier bildar en kontrast samtidigt som materialen kompletterar varandra.

Kaggen är certifierat som Green Building, Sveriges första (!), vilket innebär att huset ska ha 30 procent lägre energianvändning än liknande konventionella byggnader.

Gå tillbaka till Kontor