IKEA Huvudkontor

team:
Urban Skogmar, Karin Andersson, Claes R Janson, Johan Alquist,
Alexander Simittchiev, Elin Larsson, Julia Schultz

adress:
Svågertorp. Malmö

kund:
IKEA Fastigheter

area:

år:
2011

Ikea är ett företag som tydligt profilerar sig med sitt ursprung. Både genom att visa det genuint svenska men även att marknadsföra den anspråkslösa historien då Ingvar Kamprad startade verksamheten i Småland. IKEA har genom åren växt genom en korsbefruktning med det svenska folkhemmet.

Vi har valt att ge uttryck för detta genom en byggnad som tar fasta på arketypen av den klassiska ”husformen”. Detta är en form som man associerar till hem vilket ger rätt signaler när det handlar om ett företag som säljer heminredning. Inte minst förmedlar kontoret en känsla av lättillgänglighet som inte är möjlig med en anonym glaslåda med platt tak. Denna karakteristiska gavel bildar entrémotiv vare sig man kommer från norr eller söder.

Trots sin stora volym, som krävs för att matcha varuhusets storlek, kan den även genom sitt uttryck samtala med kulturbebyggelsen i väster. Den kan förnimma om ett magasin i anslutning till en skånegård, men också om en småländsk lada. Trots dessa avstamp i historien och kontexten ges kontoret ett helt modernt uttryck som speglar IKEA som ett företag som vågar ligga i framkant och vara annorlunda.

IKEA’s huvudkontor skall spegla dess företagskultur. Kontoret får en tydlig form, med en enkel stomme och enkla material som används på ett smart sätt. Fasad och tak kläs i sinuskorrugerade cementfiberskivor. Ett billigt men hållbart material som ofta används i ekonomibyggnader. Här i en ljust grå färgbehandling, som inte konkurrerar med varuhusets signalblå färg.

Som kontrast till exteriörens enkelhet bjuder interiören på ett överraskande myller av varierade intryck. Från entrén på långsidan stiger man in i ett välkomnande centralt atrium som bildar den centrala mötesplatsen. En plats för social samvaro som präglas av en kreativ lust och entusiasm. Denna entrédel är nedsänkt och omgärdas av gradänger och trappor som blir naturliga sittytor och samlingsplatser.

Gå tillbaka till Kontor