Hjärup stationsbro

arkitekter:
Claes R. Janson, Urban Skogmar, Johan Ahlquist, Johan Pitura

adress:
Hjärup

kund:
Trafikverket

area:

år:
2012 –

Projektering av ny pågatågsstation utmed 4-spåret Malmö- Lund.

Gå tillbaka till Infrastruktur