Hässleholmsporten

arkitekter:
Håkan Forss, Charlotte von Brömssen, Anna-Karin Joelsson, Josefin Klein,
Alberto Tenti, Henrik Troedson, Fredrik Nilsson, Sofia Wendel

adress:
Borgmästargatan, Hässleholm

kund:
Kunskapsporten

area:
7800 kvm

år:
2011

Hur får man på ålderns höst möjligheten att leva ett levande liv längre?

Det vara den fråga vi ställde oss på uppdrag av Kunskapsporten och Hässleholms kommun. Vad betyder trygghet? Vilkafaktorer skapar trygghet? Svaret blev ett boende anpassat för personer över 70 år där man kan känna sig lugn, sedd och säker. Trygghetsboendets 72 lägenheter kombineras med två våningar ägarlägenheter vilket främjar integration mellan boendeformer, lägenhetsstorlekar och kanske även generationer.

Boendekonceptet bygger på att bibehålla individens självständighet och fria val så långt det är möjligt. Valet att ingå i en gemenskap, i en större eller mindre omfattning, eller inte alls. Valet att ha en meningsfull vardag som man delar med andra eller utför mer enskilt. Möjligheten till ett mer eller mindre aktivt liv utanför hemmet eller en mer stillsam tillvaro i en lustfylld och trygg närmiljö.

Den egna trivsamma lägenheten, med fullt utrustat kök och hög tillgänglighet, är berikad med ett antal inbjudande gemensamma utrymmen och funktioner i lägenhetens direkta närhet. Mötesplatser som är enkla att nå och känna delaktighet i, fysiskt och mentalt tillgängliga. Mötesplatser som också är lätta att välja bort för den som vill. Platser där man kan känna delaktighet även om man väljer att vara ensam, kanske vid brasan eller boksamlingen, för den som vill umgås i mindre skala i en privat vrå i trädgården eller när man tillsammans med andra delar en gememsam aktivitet.

Hässleholmsporten står som ett landmärke, sprunget ur mitten av ett grönt storkvarter kantat av byggnader i rött tegel och omgiven av bil- och järnvägar till och från Hässleholm. Platsen rymmer många olika karaktärer; lummig grönska, öppna hårdgjorda ytor, växthus, bostadshus, stormarknader och trafikleder. Landmärket är en kontrast i sig men samtidigt förankrat i den lokala karaktären.

Gå tillbaka till Bostäder