E.ON Öresundsverket

team:

adress:
Norra Hamnen, Malmö

kund:
E.ON

area:

år:
2006

Parallellt uppdrag 2006. Här efterfrågades ett yttre skal för ett nytt gasturbinverk som skulle adderas till en befintlig struktur från 60-talet. Vi valde att ge de nya fasaderna ett uttryck som signalerar energi. Vertikala sträckmetallplåtar ställda i olika vinklar tar upp den veckade arkitekturen i den befintliga volymen och ger samtidigt ljusspel som varierar med tiden på dygnet och varifrån man betraktar byggnaden. Färdas man på omgivande vägar ges en känsla av rörelse i fasaden likt en stiliserad eld.

Gå tillbaka till Industri