Centralplan

team:
Claes R. Janson,

adress:
Malmö Centralstation

kund:
Malmö Stad

area:
1050 m2

år:
2001-2002

publicerat:
Arkitektur 7-2004

Utmärkelser:
Region Skånes Arkitekturpris 2004

Centralplan är för många malmöbesökare det första man möter när man anländer till staden. Vår uppgift var att strukturera det kaotiska stadsrummet och framhäva platsens historiska anknytning med en modern gestaltning. Samtidigt skulle det nya inte skärma av Centralstationens fasad mot staden. En långsträckt skärmtakskonstruktion har fått bilda ett samlande element för sittplatser, vindskydd, information och annan utrustning för busstationen. Trygghet och tydlighet har varit ledord. Glastaket ger skydd mot regn och genom gallerdurken silas dagsljuset ner och ger en fin ljusverkan. När mörkret faller lyses taket upp genom en raffinerad ljussättning där gallerdurken fungerar som reflektor. Terminalen blir en väl annonserad och behaglig plats att vara på även kvällstid.

 

Gå tillbaka till Infrastruktur