Centralplan II

adress:
Rafael Palomo, Johan Pitura

adress:
Malmö Centralstation

kund:
Malmö Stad

area:
ca 4 410 m2

år:
2008

Bussterminalen vid Centralplan skall förlängas österut och bli i princip dubbelt så lång. I anslutning till denna utbyggnad planeras också ett underjordiskt cykelgarage för ca 2000 cyklar. Cykelgaraget måste upplevas bekvämt, attraktivt och tryggt. Garaget är långsmalt och indelat i fyra sektioner med olika färger. De olika sektionerna har kontakt med markplan via enkla entréer i screentryckt glas. Den nybyggda väggen mot kanalen är försedd med öppningar så att ljuset från söder når djupt in i garaget. Ytterligare ljusinsläpp kommer österifrån där en bred ramp leder ner cyklisterna. I anslutning till rampen placerar vi en cykelverkstad som också bidrar till att stärka trygghetskänslan i garaget.

Gå tillbaka till Infrastruktur