BMW Förenade Bil

team:
Claes R. Janson,

adress:
Fredriksberg, Malmö

kund:
Förenade Bil AB

area:
6 000 m2 BTA

år:
2006

Förenade Bil byggde 2006 en ny anläggning för försäljning och service av BMW och Mini. Tomten är strategiskt placerad i korsningen mellan motorvägarna mot Köpenhamn och Ystad. Byggnaden har två framsidor; det unika skyltläget har utnyttjats maximalt, samtidigt som byggnaden har en välkomnande utformning mot entrégatan. Byggnaden har bidragit till att stärka Förenade Bils varumärke och är idag en välkänd referensbyggnad. Det förekommer även att organisationer och grupper som inte har något med bilar att göra hyr in sig i lokalen för olika evenemang. I samband med detta ser naturligtvis Förenade Bil till att låna ut några fina bilar för provkörning.

Gå tillbaka till Handel