Blogg

Nu blir vi Sweco!

2015.08.05

Nu är det verklighet! I augusti slogs Metro Arkitekter Göteborg ihop med Sweco Architects i sprillans nya lokaler på Skånegatan 3.

Now it’s reality! In august Metro Architects Gothenburg merged together with Sweco Architects in brand new facilities at Skånegatan 3.

Kungsbacka kommuns arkitekturpris

2015.01.26

Det är med stor glädje vi kan meddela att Kolla Parkstads förskola vann Kungsbacka kommuns Arkitekturpris!

Läs mer om projektet här

It is with great joy to announce that Kolla Parkstads preschool won the Achitecture-prize of Kungsbacka county!

Read more about the project here

 

Metro Arkitekter nominerat till Gasellen

2014.11.25

Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att Metro Arkitekter har blivit nominerat till Gasellen 2014!
Dagens Industris Gasellen har sedan 1999 delats ut till årets snabbast växande företag.
Läs mer om Gasellen här

It is with great pride and joy to announce that Metro Architects have been nominated to the Gazelle Award 2014! Dagens Industri’s yearly Cazelle Award has since 1999 been awarded to the year’s most fast-growing company.
Read more about the Gazelle Award here

 

Linköping vann sin kategori på WAF

2014.11.06

Vi vann i Undersåker!

2014.10.06

Nu drar vi till Singapore. Håll tummarna för oss!

2014.10.01

Då var det dax att presentera våra projekt Linköping resecenter och Skyttelbron på World Architecture Festival i Singapore. Vi tävlar i kategorierna “Infrastructure – Future” och “Transport – completed buildings”. Så önska oss lycka till och håll tummarna!

Then it was time to present our projects Linkoping travel center and Skyttelbron at the World Architecture Festival in Singapore. We compete in the categories “Infrastructure – Future” and “Transportation – Completed buildings”. So wish us luck and keep your fingers crossed!

#ibike10k – Malmöfestivalen

2014.08.15

se Malmöfestivalens hemsida / see Malmöfestivalens webpage

Kolla in vårt skyltfönster under Malmöfestivalen, och glöm inte att följa oss på #ibike10k!

 

Check out our display window during Malmöfestivalen, and don’t forget to follow us on #ibike10k!

#ibike10k – Om cykling v. 33

2014.08.13

#ibike10k – Om cykling v. 32

2014.08.06

Läs om Skyttelbron i helgens Sydsvenskan

2014.08.05

Sommar och #ibike10k

2014.07.30

#ibike10k – Om cykling v. 30

2014.07.23

#ibike10k. Förslag på cykel P vid Malmö Centralstation

2014.07.16

se projekt / see project

Som följd av vår kampanj #ibike10k kommer vi att uppmärksamma olika projekt vi gjort, eller som andra gjort, eller för den delen bara bra lösningar, med utgångspunkt i cykeln.

Som projekt nr. 3 i raden av egna projekt väljer vi att uppmärksamma vårt förslag om ett underjordiskt cykelgarage vid Malmö Centralstation som idag är färdigställt. Följ länken ovan för att kolla in projektet!

 

 

 

As a result of our campaign # ibike10k  will we pay attention to different projects we’ve done, or made ​​by others, or for that matter just good solutions, based on the bike.

As project no. 3 in the series of own projects we choose to pay attention to our proposal for an underground garage for bicycles at Malmö Central Station which is now completed. Follow the link above to check out this project!

#ibike10k – Om cykling v. 28

2014.07.09

Linköping Resecentrum shortlisted på WAF

2014.07.08

se WAF hemsida / see WAF webpage

Linköping Rececentrum blev i kategorin Infrastructure shortlisted till World Architecture Festival!

 

The Linköping Central Station has been shortlisted for World Architecture Festival in the category Infrastructure!

Skyttelbron shortlisted på WAF

2014.07.04

se WAF hemsida / see WAF webpage

Skyttelbron blev i kategorin Transport shortlisted till World Architecture Festival!

 

The Skyttelbron is in the category Transport shortlisted to World Architecture Festival!

#ibike10k. Glad sommar!

2014.07.04

Skyttelbron publicerad på Archdaily

2014.07.02

se inlägget på Archdaily / see post on Archdaily

Nu finns Skyttelbron publicerad även på Archdaily! Kul att den sprider sig i världen.

 

Now  Skyttelbron is published on ArchDaily aswell! We are happy to see that it spreads worldwide.

 

#ibike10k. Förslag på cykel P vid Station Triangeln

2014.07.02

se projekt / see project

Som följd av vår kampanj #ibike10k kommer vi att uppmärksamma olika projekt vi gjort, eller som andra gjort, eller för den delen bara bra lösningar, med utgångspunkt i cykeln.

Som projekt nr. 2 i raden av egna projekt väljer vi att uppmärksamma vårt förslag om ett cykelgarage vid Station Triangeln i Malmö som vi gjorde till en idétävling 2009 och vilken vi dessutom vann! Följ länken ovan för att kolla in projektet.

 

As a result of our campaign # ibike10k  will we pay attention to the different projects we’ve done, or made ​​by others, or for that matter just good solutions, based on the bike.

As project no. 2 in the row of own projects we choose to pay attention to our proposal for a bike garage at Station Triangle in Malmö as we did for a competition in 2009, and which we  also won! Follow the link above to check out the project.

Platsbesök på Skyttelbron

2014.06.27

länk till projektet / link to project

Igår var vi, tillsammans med Studio S på Sweco, på en kort studie-tur till både Skyttelbron och Lunds nya stadshus Kristallen. Sweco står för utformningen av torget framför byggnaden samt rampen upp till bron medans det är Metro som designat bron – det är verkligen härligt med en färgklick i den annars gråa infrastrukturmiljön!

 

Yesterday we, along with Studio S at Sweco, went on a short study tour to both Skyttelbron and Lund’s new City Hall Kristallen. Sweco is responsible for the design of the square in front of the building and the ramp up to the bridge while  Metro has designed the bridge – it’s really lovely with a splash of color in the otherwise gray infrastructure environment!

#ibike10k. Förslag på cykel P i Helsingborg

2014.06.26

se projekt / see project

Som följd av vår kampanj #ibike10k kommer vi att uppmärksamma olika projekt vi gjort, eller som andra gjort, eller för den delen bara bra lösningar, med utgångspunkt i cykeln.

Vi börjar med att uppmärksamma vårt egna förslag om ett cykelgarage vid Knutpunkten i Helsingborg som vi gjorde till en inbjuden tävling i våras . Tyvärr vann vi inte men följ länken ovan för att kolla in projektet.

 

 

 

As a result of our campaign # ibike10k  will we pay attention to the different projects we’ve done, or made ​​by others, or for that matter just good solutions, based on the bike.

We start by paying attention to our own proposals for a bike garage at Knutpunkten in Helsingborg which we did to an invited competition this spring. Unfortunately we did not win but follow the link above to check out the project.

Följ med oss på #ibike10k i sommar!

2014.06.18

Metros vårutflykt 2014

2014.06.17

Imorgon eftermiddag drar Metro på årets vårutflykt. Förra året bar det av till London, året innan dess till vår granne Köpenhamn. Men i år har vi beslutat oss för att “go local” och lämna de mindre miljövänliga transportmedlen hemma – vi ska nämligen cykla i Malmö och titta på arkitektur från cykelsadeln. Detta blir dessutom startskottet på vår kampanj #ibike10k som går ut på att vi, under sommaren, kommer att välja cykeln framför bilen, bussen, tåget etc. om sträckan är mindre än 10 km. Är ni sugna får ni mer än gärna göra samma sak och dessutom använda er av hashtaggen #ibike10k på instagram!

Trevlig sommar till alla!

 

Tomorrow afternoon are Metro going on this year spring-excursion. Last year we went to London, the year before that to our neighbor Copenhagen. But this year we decided to “go local” and leave the less environmentally friendly modes of transport at home – we’ll travel by bike in Malmö and look at architecture from the bike seat. This also becomes the starting point of our campaign # ibike10k to the effect that, during the summer, we will choose the bike instead of the car, bus, train, etc, if the distance is less than 10 km. Do you want to join us? We´re getting more than happy and additionally avail yourself of the hashtag # ibike10k on instagram!

Happy summer to all!

Skyttelbron publicerad på deZeen

2014.06.13

se inlägget på Dezeen / see post on Dezeen 

Metro fick i uppdrag av Lunds kommun och Trafikverket att rita en ny cykel-/och gångbro norr om Lunds Centralstationen. Den nya bron ligger i anslutning till Lunds stadshus och ska förstärka kopplingen mellan det nya området Sockerbruket och Lunds centrum.

Metros förslag bygger på 3 bärande idéer:

1. Enkel och elegant gestaltning av broöverbyggnaden som framhävs med tak-/och fasadbeklädnad av zink.

2.  Förstärka upplevelsen av rörelse med hjälp av färgat glas.

3. Stark koppling till plattformarna med karaktärsfulla och skulpturala trappor.

 

Metro was commissioned by the Municipality of Lund and the Swedish Transport Administration to draw a new cycel-/och footbridge north of Lund Central Station. The new bridge will be located adjacent to the Lund City Hall and strengthen the connection between the new district “Sockerbruket” and the center of Lund.

Metro’s proposal is based on three key ideas:

1. Simple and elegant design.

2. Reinforce the experience of motion by means of coloured glass. 

3.  Strong connection to the platsforms with sculptural stairs.

 

Läs om Hjärup Station i sydsvenskan

2014.06.10

Välkommen till vår nya hemsida!

2014.05.09

Äntligen!

Finally!

AW med Sweco hos Metro

2014.05.09

På torsdagkvällen fylldes kontoret på Gustav Adolfs Torg med våra nya kollegor från Sweco Architects i region Skåne! Det var roligt att få lära känna varandra lite mer och nu ser vi fram mot januari 2015 då vi flyttar ihop på riktigt i de nya lokalerna på Drottningtorget!

Thursday evening our new colleagues from Sweco Architects in Region Skåne came to visit us in the office at Gustav Adolfs Torg! It was fun to get to know each other and now we look forward to January 2015 when we move in together in the new premises at Drottningtorget! 

Bistro Royal har öppnat!

2014.05.07

Bistro Royal har nu öppnat i kungliga väntsalen på Malmö Centralstation. För första gången blir den vackra lokalen öppen för allmänheten. Ta en bit god mat och njut av historiens vingslag!

Bistro Royal has now opened in the royal waiting hall at Malmö Central Station. For the first time, the beautiful room is open to the public. Grab some nice food and enjoy the tide of history!

Ny hemsida på G!

2014.03.07

Jobbet med vår nya hemsida går framåt med stormsteg. Tills dess får ni nöja er med vår nya startsida med länkar till blogg, facebook och instagram. Självklart finns våra kontaktuppgifter här också!

 The work with our new website is progressing by leaps and bounds. Until then, content yourself with our new home page with links to the blog, facebook and instagram account. Obviously, our contact information is availible here too!

Sweco förvärvar Metro Arkitekter

2014.03.06

Sweco stärker sin position inom arkitektur genom att förvärva Metro Arkitekter med 30 medarbetare och kontor i Malmö och Göteborg. I och med förvärvet får Swecos arkitektverksamhet 650 medarbetare fördelade på 25 kontor i Norden.
– Genom förvärvet av Metro Arkitekter stärker Sweco sina positioner i västraoch södra Sverige. Framför allt blir vi ännu starkare inom arkitektur iinfrastruktursegmentet. Samgåendet går helt i linje med Swecos fokus på att erbjuda helhetslösningar förhållbara städer och samhällen, säger Jan Mattsson,vd för Sweco Architects. Metro Arkitekter grundades 1999 och har en bred arkitekturverksamhet. Företagets insatser har uppmärksammats i flera betydelsefulla projekt, såsom Station Hyllie, Malmö Centralstation och kontorsfastigheten Magasinet i Malmö. Bland de större pågående uppdragen märks Göteborgs Centralstation och Olskrokenbroarna, som ingår i järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

– Vi ser stora möjligheter att fortsätta att utvecklas inom Sweco. Både våra medarbetare och kunder får tillgång till Swecos samlade kompetens och en större geografisk närvaro, inte minst internationellt, säger Claes R Janson, vd för Metro Arkitekter. Swecos arkitektverksamhet har haft en stark utveckling de senaste åren och har vuxit såväl organiskt som via förvärv i både Sverige och Finland

För ytterligare information kontakta:
Jan Mattsson, vd Sweco Architects, tel: 08-522 952 65, jan.mattsson@sweco.se
Claes R Janson, vd Metro Arkitekter i Malmö, tel: 040-665 59 65, claes.janson@metroarkitekter.se
Veronika Gustafsson, presschef Sweco, tel: 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen  uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Den gamla stationen öppnar på nytt!

2014.02.28

Imorgon öppnar de första butikerna / caféerna i Kungalängan på Malmö Central!

Tomorrow opens the first stores / cafes in Kungalängan at Malmö Central station!

Virtual reality hos Metro!

2014.02.13

Vår senaste leksak! Gustav introducerar virtual reality här på Metro. Nu kan våra kunder få ta en tur i sitt projekt redan innan det byggs!

Our latest toy! Gustav introduces virtual reality here at Metro! Now our customers can enjoy taking a tour of their project before it is built! 

Malmö Centralstation nominerad till WAN Transportation Awards

2014.01.20

God Jul & Gott nytt år!

2013.12.18

Artikel om Malmö Centralstation i Sydsvenskan

2013.11.25

läs artikeln / read article

Nu börjar byggställningarna tas ner framför Hus 1A på Malmö Centralstation. Fram kommer en renoverad fasad med ny färgsättning med historisk förankring och nya partier i bottenplan. Här kommer nya butiker att öppna framåt våren. Metro Arkitekter har hjälp Jernhusen med renoveringen.

 

Now the scaffolding is taken down from House 1A at Malmö Central Station. Showing is a renovated facade with a new color scheme with historical roots and new windows and door on the ground floor. New stores will open here during spring. Metro Architects has help Jernhusen with the restauration.

TACK!

2013.11.14

Magasinet i Arkitektur

2013.11.14

mer info / more info

Magasinet är publicerat i senaste numret av tidningen Arkitektur, så ut och köp tidningen om ni vill läsa mer.

 

The warehouse “Magasinet” is published in the latest issue of Architecture, so out and buy the magazine if you want to read more about the project.

Barista öppnar i Kista

2013.11.14

mer info / more info

Idag öppnar Barista sitt nya café på Kista galleria i Stockholm. Så är ni fika sugna, och i närheten, titta gärna förbi och avnjut deras supergoda kaffe och medans ni är där kolla även in inredningen som vi hjälp dem med!

 

Today Barista opens its new café in Kista mall in Stockholm. So are you craving coffee, and nearby, please check it out and enjoy their super good coffee and while you’re there also check out their interior, which we help them with!

Vi vann i Linköping!

2013.11.04

mer info / more info

Av sex tävlande internationella team blev vårt förslag ”Åstad” utvalt av Juryn i tävlingen för Linköpings nya resecentrum och strukturplan.Förslaget är framtaget i sammarbete med & Rundquist arkitekter.

Ur Juryns motivering:
“Ett starkt förslag som har en enkel och djärv grundidé att binda ihop stadskärnan med en station i bron över vattnet. Brogestaltningen bygger vidare på europeisk valvbrohistoria i modern tappning. Förslaget ger nya urbana rum med möjligheter till goda bostadslägen med attraktiv placering. “

 

Övriga företag som ingick i vårt vinnande team var:
Sydväst arkitektur & landskap i Malmö, Büro Happold i Köpenhamn, Ramböll i Stockholm och Urbanisma i Stockholm

 

Vi stödjer Faktum

2013.10.28

Magasinet publicerat på Arch Daily

2013.10.17

Skyttelbron

2013.10.09

Nu börjar Skyttelbron i Lund att ta form.

The new bridge, over the railway in Lund, is taking shape.

Fabriken och Organic Bakery & Deli

2013.10.08

mer info / more info

Nu har Anders Vendel öppnat ny restaurang ute på mobila – FABRIKEN heter den. Bredvid har han dessutom öppnat ett Organic Bakery till och vi har hjälp honom med inredningen på bägge!

 

Now, Anders Vendel has opened a new restaurant at Mobila – it´s name is FABRIKEN. Next to it, has he also opened one more Organic Bakery and we help him with the interior on both!

Magasinet på e-architect.co.uk

2013.10.08

Vi söker nya medarbetare till våra kontor i Malmö och Göteborg

2013.09.26

se annonsen på arkitekten.se / see the ad at arkitekten.se

METRO ARKITEKTER behöver fler engagerade medarbetare. Uppdragsvolymen ökar och vi behöver förstärka med:

MALMÖ: Erfaren arkitekt (mer än 7 år) som gillar att ha och utveckla kundkontakter
MALMÖ: Yngre arkitekt med säker formkänsla.
GÖTEBORG: Arkitekter och ingenjörer med 5-10 års erfarenhet och gärna med tonvikt på infrastruktur.

 

Vi är 25 medarbetare på kontoren i Malmö och Göteborg. Ett kreativt gäng med hög ambitionsnivå som arbetar i alla skalor, från inredning till centralstationer.

Skicka din ansökan till:
MALMÖ: josefin.klein@metroarkitekter.se
GÖTEBORG: ola.arnholm@metroarkitekter.se

Vi vann Malmö stads stadsbyggnadspris!

2013.08.23

mer info / more info
artikel Sydsvenskan / article Sydsvenskan
artikel Fastighetsnytt / article Fastighetsnytt

Metro, tillsammans med Sweco och KHR arkitekter, vann Malmö stads stadsbyggandspris för Malmö Centralstation. Våra och Celsings bostäder i Brf Havsljuset blev även de nominerade i kategorin bostäder! Så vilken storslam det blev på årets prisutdelning!

 

 

Metro, together with Sweco and KHR architects, won Malmö city´s award for Malmö Central Station. Ours an Celsing´s apartmentbuilding, Brf Havsljuset, was also nominated in the category housing! So what a grand slam this years award was! 

Barista

2013.08.21

mer info / more info

På Lilla Fiskaregatan öppnar Barista sitt första café i Lund. Kom förbi och smaka deras goda, fairtrade kaffe och kolla samtidigt in deras nya inredning som vi hjälpt dem med!

 

Barista opens their first café in Lund at Lilla Fiskaregatan. Come by and taste their delicious, fair trade coffee and while you are there, check out their new interior which we helped them with!

Glad sommar önskar vi på Metro Arkitekter!

2013.07.05

Skyttelbron

2013.07.05

mer info / more info

Nu är Skyttelbron över järnvägen i Lund under byggnation. Precis norr om det nya stadshuset.

 

Now is Skyttelbron over the railway in Lund under construction. Just north of the new town hall. 

Sommaröl på Metro

2013.06.14

Trots regnet hade vi en lyckad sommaröl på vår innergård igår.

Even though it rained, we had a nice after work at our courtyard yesterday.

Västra bron i Växjö är nu under byggnation

2013.06.04

Broplattan har nu lyfts på plats på Västra bron i Växjö.

The bridge foundation in Växjö is now in place.

Metro på studieresa i London!

2013.06.04

Nu är vi tillbaka på kontoret efter en inspirerande helg i London!

We are now back at the office after an inspiring weekend in London!

Vi drar till London på studieresa i eftermiddag. Ses igen på måndag.

2013.05.30