Bistro Royal har öppnat!

Bistro Royal har nu öppnat i kungliga väntsalen på Malmö Centralstation. För första gången blir den vackra lokalen öppen för allmänheten. Ta en bit god mat och njut av historiens vingslag!

Bistro Royal has now opened in the royal waiting hall at Malmö Central Station. For the first time, the beautiful room is open to the public. Grab some nice food and enjoy the tide of history!

Gå tillbaka till Blogg