AW med Sweco hos Metro

På torsdagkvällen fylldes kontoret på Gustav Adolfs Torg med våra nya kollegor från Sweco Architects i region Skåne! Det var roligt att få lära känna varandra lite mer och nu ser vi fram mot januari 2015 då vi flyttar ihop på riktigt i de nya lokalerna på Drottningtorget!

Thursday evening our new colleagues from Sweco Architects in Region Skåne came to visit us in the office at Gustav Adolfs Torg! It was fun to get to know each other and now we look forward to January 2015 when we move in together in the new premises at Drottningtorget! 

Gå tillbaka till Blogg