Ängsdals skola

team:

adress:
Bunkeflostrand, Malmö

kund:
Ängsdals skola (privat)

area:
1200 m2 BTA

år:
2003

publicerat:
Arkitektur 8-2003

Skolan manifesterar platsanpassad arkitektur till mycket låg kostnad. Reggio Emiliapedagogiken speglas i byggnadens gestaltning; en verkstad med ateljéer som inspiration till kreativ verksamhet. Byggnaden har två sidor med olika språk – en fasad som bildar en rygg mot landskapet och en öppen, artikulerad fasad mot skolgården. Interiören karaktäriseras av skalskillnader och olika ljusinfall som skapar varierade rumssammanhang. Planen är uppbyggd längs en ryggradskommunikation, med många mötesplatser, som leder till ett centralt torg som utgör skolans sociala nav med flexibla funktioner. I tidigt skede undersökte vi möjligheten att bygga till minimal budget. Genom ett system med snabbt montage kapades den stora kostnaden; arbetskostnaden och innebar att vi inte behövde spara in på hållbara material. Totalkostnad ca 13 000 kr/m2. Skolan har i en senare etapp byggts till med en ny byggnad i söder med en förskoleavdelning samt specialrum.

Gå tillbaka till Projekt