Sweco förvärvar Metro Arkitekter

Sweco stärker sin position inom arkitektur genom att förvärva Metro Arkitekter med 30 medarbetare och kontor i Malmö och Göteborg. I och med förvärvet får Swecos arkitektverksamhet 650 medarbetare fördelade på 25 kontor i Norden.
– Genom förvärvet av Metro Arkitekter stärker Sweco sina positioner i västraoch södra Sverige. Framför allt blir vi ännu starkare inom arkitektur iinfrastruktursegmentet. Samgåendet går helt i linje med Swecos fokus på att erbjuda helhetslösningar förhållbara städer och samhällen, säger Jan Mattsson,vd för Sweco Architects. Metro Arkitekter grundades 1999 och har en bred arkitekturverksamhet. Företagets insatser har uppmärksammats i flera betydelsefulla projekt, såsom Station Hyllie, Malmö Centralstation och kontorsfastigheten Magasinet i Malmö. Bland de större pågående uppdragen märks Göteborgs Centralstation och Olskrokenbroarna, som ingår i järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

– Vi ser stora möjligheter att fortsätta att utvecklas inom Sweco. Både våra medarbetare och kunder får tillgång till Swecos samlade kompetens och en större geografisk närvaro, inte minst internationellt, säger Claes R Janson, vd för Metro Arkitekter. Swecos arkitektverksamhet har haft en stark utveckling de senaste åren och har vuxit såväl organiskt som via förvärv i både Sverige och Finland

För ytterligare information kontakta:
Jan Mattsson, vd Sweco Architects, tel: 08-522 952 65, jan.mattsson@sweco.se
Claes R Janson, vd Metro Arkitekter i Malmö, tel: 040-665 59 65, claes.janson@metroarkitekter.se
Veronika Gustafsson, presschef Sweco, tel: 08-695 65 43, veronika.gustafsson@sweco.se

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen  uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Gå tillbaka till Blogg