Artikel om Malmö Centralstation i Sydsvenskan

läs artikeln / read article

Nu börjar byggställningarna tas ner framför Hus 1A på Malmö Centralstation. Fram kommer en renoverad fasad med ny färgsättning med historisk förankring och nya partier i bottenplan. Här kommer nya butiker att öppna framåt våren. Metro Arkitekter har hjälp Jernhusen med renoveringen.

 

Now the scaffolding is taken down from House 1A at Malmö Central Station. Showing is a renovated facade with a new color scheme with historical roots and new windows and door on the ground floor. New stores will open here during spring. Metro Architects has help Jernhusen with the restauration.

Gå tillbaka till Blogg